WAT IS REATTACH?

Samen uitdagingen aangaan

ReAttach is een interventie die in de afgelopen 10 jaar, vanuit een dynamisch orthopedagogisch perspectief door Paula Weerkamp is bedacht en ontwikkeld. Zij ontwikkelde een doeltreffende methode om mensen te ondersteunen bij het omgaan met complexe problematiek zoals autisme, trauma, niet aangeboren hersenletsel. 

We zien veel overlap in de problemen die mensen met verschillende diagnoses ervaren. ReAttach is toepasbaar bij het hele scala van trans-diagnostische symptoom netwerken binnen de neuropsychiatrie. ReAttach Academy werkt diagnose vrij, gericht op het optimaliseren van ontwikkeling.

ReAttach kan op maat worden aanboden om samen met u de meeste emotionele, psychologische, ontwikkelings-, gedrags-of fysieke uitdagingen (neuro-revalidatie / topsport) aan te gaan.

ReAttach Academy betrekt cursisten, gezinnen en organisaties bij het ontwerpen van hun eigen pad.

06-24675619

©2018 by ReAttach Academy. Proudly created with Wix.com